Uprzejmie informujemy, że została wydana nowa książka przez RTPŻ

Uprzejmie informujemy, że została wydana nowa książka przez RTPŻ autorstwa Andrzeja Wac-Włodarczyka pt. „250 lat od erygowania kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Żółkiewce” przy wsparciu finansowym UE. Niebawem zaprosimy Państwa na promocję i spotkanie z autorem. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – …

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

Pisarz Władysław Łoziński w głośnej przed stu laty książce „Prawem i lewem” napisał: „Żółkiewski był syntezą i krystalizacją wszystkiego, co było wzniosłe, świetne, dobre w naturze polskiej. Wojownik, dziejopis, orator, uczony, gospodarz na wszystkich polach swej działalności znakomity. W niektórych niezrównany. Zawarł w swoim charakterze całe bogactwo polskiej duszy, całą bujność polskiego geniuszu”. Hetman …