Budowa pomnika

W związku ze zbliżającą się 400-setną rocznicą śmierci Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, powstała inicjatywa wzniesienia pomnika tego wielkiego Polaka. Mieszkańcy lubelskiej osady, kiedyś miasta Żółkiewki (Żółkwi) z której wywodzą się korzenie hetmana chcą uczcić Jego osobę i czyny. Wydarzenia ostatnich miesięcy związane z wybuchem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 zdecydowanie i w oczywisty sposób wyhamowały te starania. Mimo wszystko, szczególnie po ustanowieniu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, roku 2020 Rokiem Hetmana Żółkiewskiego chcemy prosić o zrozumienie i wsparcie w działaniach przypominających niezwykle zasłużoną postać wodza, patrioty, pisarza i męża stanu.
Stanisław Żółkiewski większą część swojego życia spędził na wojnach w obronie Ojczyzny. Największą sławę przyniosło mu zwycięstwo pod Kłuszynem 4 lipca 1610 roku, uznawane za jedno z najświetniejszych osiągnięć oręża polskiego. Zginął pod Cecorą w 1620 roku.
Obraz bitwy pod Kłuszynem
Hetman nie doczekał się godnego upamiętnienia swojej postaci. Obecnie miejsca Jego zwycięskich bitew leżą poza granicami kraju, i trudno oczekiwać by tam dokonano uwiecznienia Wielkiego Polaka. Pomysł budowy pomnika zainicjowany przez Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki będzie okazją do zaangażowania wszystkich ludzi, którym zależy na kultywowaniu ważnych wydarzeń historycznych, poszanowaniu tradycji narodowej i wartości pracy organicznej.
Model Pomnika Hetmana w Żółkiewce
Prace nad realizacją posągu znajdują się na etapie II fazy tj. przygotowania glinianego w modelu w skali 1:1 na podstawie projektu znanego krakowskiego rzeźbiarza profesora Stefana Dousy aby następnie wkroczyć w ostatni cykl wykonania i posadowienia odlewu z aranżacją jego otoczenia. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę 290 000 zł.
W celu uzyskania środków finansowych wystąpiliśmy o wsparcie do Ministra Obrony Narodowej. Nie jest jednakże pewne, czy otrzymane środki okażą się wystarczające, a ze względu na ogólnopaństwowy charakter tego przedsięwzięcia pragniemy włączyć w jego realizację jak największą część społeczeństwa polskiego w kraju i za granicą oraz podmiotów gospodarczych i samorządowych.
Znamy zasługi Pana Profesora na polu medycyny i nauki ale również w dziele kreowania sztuki i pamięci narodowej. Mając na względzie Pana wrażliwość patriotyczną i przywiązanie do rodzinnej Lubelszczyzny zwracamy się z wielką i serdeczną prośbą o pomoc finansową
z przeznaczeniem na budowę pomnika. Może dzięki Pana autorytetowi w akcji tej udałoby się również pozyskać przychylność i udział Polonii stanu Tennessee.
Proszę wybaczyć naszą śmiałość ale znając wrażliwość i skuteczność Pana Profesora oraz Jego Fundacji w działaniach publicznych bardzo liczymy na włączenie się w propagowanie naszej idei i jej wsparcie. W zamian za okazaną pomoc prosilibyśmy o przyjęcie zaproszenia do objęcia Patronatem naszej inicjatywy i uczestnictwa w Honorowym Komitecie Budowy Pomnika Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce.
Pokładając nadzieję na Pana przychylną reakcję na nasz apel, podajemy nr konta ”budowy pomnika Hetmana Stanisława Żółkiewskiego”, na które można dokonywać wpłaty:
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie:
55 8200 1050 2006 5000 0366 0003