Pomnik hetmana Stanisława Żółkiewskiego coraz bliżej


14 października 2022r. w Żółkiewce odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę pierwszego
w Polsce pomnika hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Otwarto również Ośrodek Kultury Samorządowej po modernizacji.

 

Inicjatywę budowy pomnika hetmana Stanisława Żółkiewskiego zgłosiło Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki, skąd wywodzą się jego korzenie. Na skwerze w centrum Żółkiewki stanie pomnik Wielkiego Hetmana na koniu w galopie. Wraz z cokołem ma mieć ponad 4 metry. Oficjalne odsłonięcie monumentu odbędzie się 18 listopada br. Koszt budowy pomnika to 464 tys. zł, z czego 380 tys. zł to dofinansowanie, które gmina otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej. Brakującą kwotę dołożą gmina Żółkiewka i Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki, które od 2016 roku prowadziło zbiórkę na ten cel. Oficjalne odsłonięcie monumentu nastąpi 18 listopada 2022 roku.

W uroczystościach wmurowania kamienia węgielnego udział wzięli
min. senator RP Józef Zając, poseł na Sejm RP Teresa Hałas, starosta
krasnostawski Andrzej Leńczuk, wójt gminy Żółkiewka Jacek Lis. Jednocześnie
odbyła się uroczystość otwarcia Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce po
modernizacji, która została przeprowadzona w ramach realizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji w Gminie Żółkiewka. Całkowita wartość projektu wyniosła
7 261 125 zł, zaś łączna wartość dofinansowania przyznanego gminie to 5 561 636
zł. Koszt modernizacji budynku Ośrodka Kultury Samorządowej wraz z jego
wyposażeniem zamknął się 5 268 493, 28 zł.

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.