Relacja z XIV Sejmiku Towarzystw Regionalnych “Stanisław Żółkiewski – patriota, hetman, mąż stanu”

W dniach 7-9 października 2016 r., pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Starosty Krasnostawskiego odbył się w Żółkiewce i Krasnymstawie XIV Sejmik Towarzystw Regionalnych, a poświęcony był postaci Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Organizatorami „Sejmiku” byli: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych W Lublinie, Gmina Żółkiewka, Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki, Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce oraz Krasnostawski Dom Kultury. Pierwszy dzień Sejmiku rozpoczął się wczesnym popołudniem w Krasnymstawie, gdzie wszystkich zgromadzonych powitał prof. dr hab. Sławomir Partycki, prezes Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie. Przybliżył on również na wstępie krótko sylwetkę hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Po nim głos zabrali Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego Zdzisław Podkański, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury Artur Sępoch, Wójt Gminy Żółkiewka Jacek Lis, Zastępca Burmistrza Krasnegostawu Robert Kościuk, Starosta Krasnostawski Janusz Szpak, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczak, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego Tadeusz Sławecki.
W dniach 7-9 października 2016 r., pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Starosty Krasnostawskiego odbył się w Żółkiewce i Krasnymstawie XIV Sejmik Towarzystw Regionalnych, a poświęcony był postaci Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Organizatorami „Sejmiku” byli: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych W Lublinie, Gmina Żółkiewka, Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki, Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce oraz Krasnostawski Dom Kultury. Pierwszy dzień Sejmiku rozpoczął się wczesnym popołudniem w Krasnymstawie, gdzie wszystkich zgromadzonych powitał prof. dr hab. Sławomir Partycki, prezes Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie. Przybliżył on również na wstępie krótko sylwetkę hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Po nim głos zabrali Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego Zdzisław Podkański, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury Artur Sępoch, Wójt Gminy Żółkiewka Jacek Lis, Zastępca Burmistrza Krasnegostawu Robert Kościuk, Starosta Krasnostawski Janusz Szpak, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczak, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego Tadeusz Sławecki.
Drugi dzień sejmiku miał miejsce w Gminnej hali Sportowej w Żółkiewce. Obrady Tego dnia otworzył oraz prowadził prof. dr. hab. Andrzej Wac-Włodarczyk, następnie głos zabrali Wójt Gminy Żółkiewka Jacek Lis, Prezes RTPŻ Łukasz Majkut oraz Bohdan Kiełbasa. Podobnie jak dnia poprzedniego po wstępie nastąpiły wykłady naukowe: dr Paweł Jusiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, „Urzędnicy ziemscy województwa bełskiego i ruskiego z rodziny Żółkiewskich w XV – XVIII wieku”, dr Andrzej Gładysz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, „Hetman Stanisław Żółkiewski w wybranych relacjach podkomendnych”, dr Grzegorz Figiel, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, „Hetman Stanisław Żółkiewski wobec kwestii kozackiej”. W Żółkiewce obecna była delegacja z Żółkwi a Helena Zawierucha, Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Żółkwi zabrała głos przed zgromadzonymi i opowiedziała o działalności swojego stowarzyszenia oraz sytuacji Polaków na Ukrainie.
Po zakończeniu wykładów i obrad uczestnicy sejmiku udali się na wycieczkę po gminie Żółkiewka gdzie mogli obejrzeć najcenniejsze zabytki architektoniczne znajdujące się na terenie gminy (kościół wraz z dzwonnicą w Chłaniowie, dworek w Dąbiu, Dworek w Zaburzu, kościół polskokatolicki w Żółkiewce) oraz podziwiać przyrodę i krajobraz gminy. Po powrocie, w Gminnej Hali Sportowej w Żółkiewce czekały na nich występy artystyczne. Przed zgromadzonymi wystąpił chór dziecięcy ze Szkoły Podstawowej im Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce, młodzież z Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce, która zaprezentowała przedstawienie teatralne o wielkim hetmanie, Klub Seniora z Żółkiewki w krótkim programie teatralno-kabaretowy oraz formacja tańca towarzyskiego GAMZA z Politechniki Lubelskiej, która zaprezentowała się w tańcach standardowych i amerykańskich
Trzeci dzień sejmiku także odbył się w Żółkiewce. Zgromadzeni wysłuchać mogli dwóch wykładów. Pierwszym prelegentem był pan dr Kazimierz Parfianowicz, który w swoim wystąpieniu podniósł sprawę budowy pomnika ku czci Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce i przekonywał o słuszności jego budowy w tym właśnie miejscu. Drugi wykład przeprowadził prof. dr hab. Jan Wrana i dotyczył on koncepcji przebudowy centrum Żółkiewki oraz budowy pomnika. Profesor Wrana wraz ze swoimi studentami z Politechniki Lubelskiej prowadził „badania”? nad architekturą naszej miejscowości a niedzielę zaprezentował wyniki analizy przestrzennej i dwie koncepcje budowy pomnika Hetmana Żołkiewskiego. Po wykładach regionaliści udali się do kościoła pw. św. Wawrzyńca w Żółkiewce na specjalną mszę w intencji hetmana Stanisława Żółkiewskiego i jego rodziny. Po mszy wysłuchali zaś historii kościoła oraz mogli obejrzeć zabytkową świątynie i jej najcenniejsze skarby.
Zjazd w Żółkiewce i Krasnymstawie uznać można za udany. Przez trzy dni poruszano kwestie związane z wielkim Polakiem i patriotą, którego gniazdo rodowe znajduje się w Żółkiewce. Mamy również nadzieje, że XIV Sejmik Towarzystw Regionalnych rozbudzi wśród mieszkańców zainteresowanie historią oraz sprawi, iż wiedza o hetmanie Żółkiewskim a także o rodzinie Żółkiewskich zamieszkującą nasze tereny będzie znacznie większa.
Trzydniowej konferencji towarzyszyły wystawy malarstwa Andrzeja Misztala, Stanisława Miszczuka oraz wystawy wystawy fotograficzne, plastyczne oraz prezentacje multimedialne ze szkoły Ponadgimnazjalnej w Żółkiewce, Szkoły Podstawowej w Żółkiewce i Ośrodka Kultury w Żółkiewce. Warto dodać, że termin zjazdu przypadł w dwie znamienne daty związane z hetmanem Żółkiewskim. 7 października przypadła 396 rocznica śmierci hetmana Żółkiewskiego, zaś 9 października przypadała 406 rocznica wkroczenia wojsk polskich pod dowództwem Stanisława Żółkiewskiego na Kreml.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.