Społeczny Komitet Budowy Pomnika Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

Pisarz Władysław Łoziński w głośnej przed stu laty książce „Prawem i lewem” napisał: „Żółkiewski był syntezą i krystalizacją wszystkiego, co było wzniosłe, świetne, dobre w naturze polskiej. Wojownik, dziejopis, orator, uczony, gospodarz na wszystkich polach swej działalności znakomity. W niektórych niezrównany. Zawarł w swoim charakterze całe bogactwo polskiej duszy, całą bujność polskiego geniuszu”. Hetman Stanisław Żółkiewski większą część swojego życia spędził na wojnach w obronie Ojczyzny. Największą sławę przyniosło mu zwycięstwo pod Kłuszynem 4 lipca 1610 roku, które uznawane jest za jedno z najświetniejszych osiągnięć oręża polskiego. Jego następstwem było zdobycie Moskwy i obsadzenie Kremla polską załogą. 6 listopada 1612 roku, po długim oblężeniu polscy żołnierze zmuszeni byli opuścić Kreml. Rosjanie obecnie, uznają tę datę za święto państwowe – Dzień Jedności, upamiętniający “wyzwolenie Moskwy spod polskich okupantów”. Na Placu Czerwonym postawili zaś pomnik przywódcom, którzy doprowadzili do wygnania Polaków. Hetman Stanisław Żółkiewski, którego korzenie wywodzą się z Żółkiewki, nie doczekał się godnego upamiętnienia swojej postaci. Obecnie miejsca jego zwycięskich bitew leżą poza granicami Polski, i trudno oczekiwać by tam dokonano jego upamiętnienia. W związku ze zbliżającą się 400-setną (2020 r.) rocznicą śmierci Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki zgłosiło inicjatywę budowy pomnika ku czci wielkiego hetmana w Żółkiewce. Powołaliśmy w tym celu Społeczny Komitet Budowy Pomnika Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce. Wszystkich zainteresowanych wsparciem naszej inicjatywy prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 846831728 lub mailowy na adres towarzystwozolkiewka@gmail.com. Zainteresowani mogą wesprzeć budowę pomnika wpłatami z dopiskiem „Na budowę pomnika Hetmana Stanisława Żółkiewskiego” na konto bankowe Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki: 55 8200 1050 2006 5000 0366 0003.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.