Uprzejmie informujemy, że została wydana nowa książka przez RTPŻ

Uprzejmie informujemy, że została wydana nowa książka przez RTPŻ
autorstwa Andrzeja Wac-Włodarczyka
pt. „250 lat od erygowania kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Żółkiewce”
przy wsparciu finansowym UE.

Niebawem zaprosimy Państwa na
promocję i spotkanie z autorem.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji operacji pn. „Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych” w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *