Społeczny Komitet Budowy Pomnika Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

Pisarz Władysław Łoziński w głośnej przed stu laty książce „Prawem i lewem” napisał: „Żółkiewski był syntezą i krystalizacją wszystkiego, co było wzniosłe, świetne, dobre w naturze polskiej. Wojownik, dziejopis, orator, uczony, gospodarz na wszystkich polach swej działalności znakomity. W niektórych niezrównany. Zawarł w swoim charakterze całe bogactwo polskiej duszy, całą bujność polskiego geniuszu”. Hetman …

Ustanowienia roku 2020 Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

MONITOR POLSKIDZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa, dnia 1 lipca 2019 r. Poz. 602UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Hetmana Stanisława ŻółkiewskiegoWśród postaci wpisanych w poczet najwybitniejszych wodzów w dziejach oręża polskiego wyróżnia się postać hetmana Stanisława Żółkiewskiego.Stanisław Żółkiewski herbu …